Clinea Patientportalen

Patientportalen er din selvbetjeningsportal

Vi tilbyder følgende via vores egen selvbetjeningsportal Patientportalen.
Når du er logget på Patientportalen kan du forny din recept eller skrive til lægen

 • E-Receptfornyelse
  Du kan forny din faste medicin for psykisk lidelse, men vær ALTID opmærksom på følgende:

 • Recept på vanedannende medicin, herunder benzodiazepiner og 'sovemedicin' (zolpidem og zopiclon) kan KUN fornys ved fysisk fremmøde, dvs. heller ikke ved telefonisk kontakt. Da klinikken er en psykiatrisk speciallægepraksis, udskrives der ALDRIG opioider ('morfin'). Ordination og behandling med opioider pga. opioid-afhængighed, varetages af læger med ansvar for misbrugs-behandling.

 • Sørg altid for at bestille ny medicin i god tid, dvs. mindst en uge før du løber tør, jævnfør at klinikken er en deltidspraksis. 

 • Du bør ALTID tjekke dit medicinkort før du bestiller recept. Du kan se dit medicinkort på www.sundhed.dk. Her kan du se hvilke præparater der er ordinerede og om der er åbne recepter. Hvis du alligevel er i tvivl og/eller har besvær med at forstå den information du kan finde, så kan du ringe til apoteket og spørge.

 • Hvis du får medicin for fysisk sygdom, så er det din praktiserende læge der skal lave recepter. Mens du er i forløb i klinikken, er det generelt Kenneth B. Hansen, der laver recepter på eventuel medicin for psykisk lidelse. Også selvom du har fået den før du startede i forløb. Du kan muligvis opleve, at din praktiserende læge vil bede dig bestille recepter i denne klinik, selvom du har fået den udskrevet hos din læge før du kom i forløb. Det skyldes, at det er psykiaterens opgave at varetage den medicinske psykiatriske behandling, og af hensyn til patientsikkerheden. Hvis du er i tvivl, kan du altid spørge, klinikken påtager sig ansvaret for, at der ved tvivl eller af særlige hensyn, koordineres med din praktiserende læge. Ligeledes har din praktiserende læge ansvar for, at koordinere med klinikken, hvis denne er i tvivl om ansvarsfordelingen. I denne klinik, vil der ALTID sikres løbende overblik over din samlede medicinske behandling, herunder at forskellige typer medicin ikke påvirker hinanden negativt. Du bør derfor ALTID give besked til klinikken, hvis du får ordineret ny medicin. Også hvis det sker på sygehus. Alle læger der ordinerer ny medicin, er forpligtede til at sikre, at den fungerer sammen med den medicin du allerede får, uanset om den gives for fysisk eller psykisk lidelse.

 • Når du er i forløb, kan du ALTID forhøre dig i klinikken med spørgsmål om medicin og recepter, også selvom det drejer som om medicin for fysisk sygdom. Vi forpligter os til, at koordinere med din praktiserende læge og/eller andre læger/specialister, hvis vi ikke selv kan besvare spørgsmål.

 • E-konsultation
  Er KUN for patienter i forløb, jf. forside.

 • E-tidsbestilling Der kan IKKE bestilles tid elektronisk. Aftale om tid til første samtale sker altid ved direkte kontakt fra klinikken. Der aftales altid ny aftale efter hver samtale. Når du er i forløb kan du altid kontakte klinikken inden næste samtale. Det er bedst at skrive e-konsultation, men du kan også ringe i telefontiden. Du får altid svar senest følgende åbningsdag, fraset ferier og kursusdage, og hvis nødvendigt laves der aftale så hurtigt som muligt og/eller sikres, at du ved hvad du kan/skal gøre.

 • Ved akut behov for lægehjælp: se forsiden


 


Vejledning til Patientportalen

Log ind