Personale

Speciallæge i Psykiatri Kenneth Brandt Hansen

Jeg er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 1998, jeg blev speciallæge i psykiatri i marts 2007 og har haft denne klinik siden 2010.

Fra 2007 til 2009 var jeg ansat som konstitueret overlæge og siden Afdelingslæge ved henholdvis Regionspsykiatrien i Viborg og Afdeling Nord ved AUHR. Fra 2009 -2012 var jeg dels ansat som Assisterende Speciallæge ved Praktiserende Speciallæge i Psykiatri Gitte Hausmann Aarhus, dels som speciallægekonsulent ved Regionspsykiatrien i Viborg. Jeg har fra 2012-2018 været overlæge i Psykiatrisk Modtagelse ved AUHR, Risskov, fra 2016-18 som Ledende Overlæge. På daværende tidspunkt var stillingsbetegnelse 'Funktionsledende Overlæge'. Fra 2018-19 var jeg Overlæge ved Ambulatorium for Depression ved Aalborg Universitetshospital og fra august 2019-marts 2023 Overlæge i Afdeling for Depression og Angst, AUH Psykiatrien.

Fra marts 2023 er jeg ansat som Speciallægekonsulent ved Empano. Jeg er medlem af den danske lægeforening og Dansk Psykiatrisk Selskab.

 

Klinikmedarbejder Kamilla Pedersen

Jeg er uddannet sygeplejerske i 2006, antropolog i 2014 og ph.d. i medicinsk uddannelse fra 2018, der omhandler patient-centreret psykiatriundervisning. Jeg var ansat som sygepljerske 2006-2013 i Psykiatrisk Akutmodtagelse på Psykiatrisk Hospital Risskov (AUHR) og fra 2013-dd. haft forskningsansættelser i blandt andet Forskningsenhed for Psykoser ved AUH, Psykiatrien og Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, Aarhus Universitet. Ud over mit engagement i denne klinik fungerer jeg som ekstern lektor ved Aarhus Universitet og udvikler simulationsmaterialer til psykiatriundervisning i privat regi. Jeg er certificeret i forskellige udredningsværktøjer og har bidraget til lærebøger samt forskning om træning i patientkommunikation, psykopatologi, psykiatrisk udredning og tværfagligt samarbejde i psykiatri.